Helena Sigander lyckats väl förmedla en tid då både arbetarrörelsen och den kommande kvinnorörelsen bryter sig igenom både moraliskt, politiskt och kulturellt. 

Kvinnornas villkor presenteras i skönlitterär form på ett för mig historiskt och emotionellt och högst levande sätt. Hjalmar Söderbergs  moraliska och smått filosofiska roman "Dr Glas" där Tyko Gabriel Glas ville hjälpa pastorshustrun Helga Gregorius mot sin man pastorn genom förgifta pastorn långsamt.

Nu framträder Helga personligen med en otrohetsaffär som också är en konsekvens av ett äktenskap där kvinnans lott är utan tvekan svårare. 

En värld där männen styr och kommer undan med det mesta och Helga blir med barn med sin älskare och åker till ett specifik ställe för kvinnor för de besuttna.

De ovälkomna barnen föds och får nya familjer så kvinnorna kan åka hem och fortsätta sina liv trots allt som sker, därför en stor dos rättslöshet härskar i samhället.

Suffragetternas kamp blir det som utmanar samhället. Helga som lever i ett äktenskap hon avskyr och kämpar mot konvenansens krav. Hennes älskares svek är ännu värre då han vägrar ta sitt ansvar.

Fastän det är här Helga blir varse om svenska kvinnans situation i avlånga landet Svedala och det nu som Helena Siganders roman verkligen ger en bra beskrivning i en historisk given viktig del av vår historia, när kvinnan tar plats och plötsligt förändrar narrativet. Kvinnan beträder scenen för att förändra tiden och samhället. 

Jag tycker att det är genialisk att låta Helga Gregorius bli en den katalysator och delaktig i den process som förändrar Sveriges framtid.

Helena Siganders roman är en lysande bok som sätter Helga Gregorius mitt i centrum där många trådar från hennes liv i det förflutna som leder fram till nuvarande verksamheten i hennes liv.

Romanen är ett aktstycke om kvinnlig kamp om rättigheter och förbättringar kring livet i stort som skildras på ett för mig intressant perspektiv men också som skönlitterär roman finner en bra berättelse som fördjupar ett viktigt skeende i vår historia.